ШЖҚ «Қарғалы қалалық ауруханасы» МКК еңбек ұжымында Қазақстан Республикасының Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы Жарлығымен ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының  2022-2026 жылдарға арналған бекітілген тұжырымдамасы шеңберінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Концепция негізінде адалдық, заңдылық пен прагматизм әркімнің ішкі құндылығына айналуға тиіс. Ауқымды профилактикалық түсіндіру жұмыстары азаматтарды мәселелерді шешудің заңсыз тәсілдерін іздеу қажеттілігінен қорғауға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, аудиторияға 1424 бірыңғай колл-орталығының жұмысы туралы ақпарат жеткізілді.

          В трудовом коллективе ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ проведена разъяснительная работа в рамках Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы.
«Честность, законность и прагматизм должны стать внутренними ценностными убеждениями каждого» - гласит документ.
Профилактическая разъяснительная работа позволяет защитить граждан от необходимости поиска незаконных способов решения вопросов.
Также коллективу была доведена информация о работе единого колл-центра 1424.